Samanarthi shabd in Marathi

Samanarthi Shabd in Marathi ; नमस्कार मित्रांनो! या लेखात, आम्ही 111+ समानार्थी शब्द शिकू जे तुम्हाला तुमच्या परीक्षेत उत्तम प्रकारे शिकण्यास आणि लिहिण्यास मदत करतील. ते सर्व आमच्या वेबसाइटवर मिळवण्यासाठी आम्ही तुमच्यासाठी समानार्थी शब्दांचे संशोधन केले आहे.

आता, कृपया हे काळजीपूर्वक वाचा आणि तुमच्या परीक्षेसाठी योग्यरित्या अभ्यास करा. तुम्ही हे समानार्थी शब्द तुमच्या मित्रांसह शेअर देखील करू शकता.

चला सुरू करुया!

111+ समानार्थी शब्द मराठी यादी

शब्दसमानार्थी शब्द
महामहान, मोठा
मंगलशुभ, पवित्र
महिनामास
महतीमहत्तव, थोरपणा, मोठेपणा
भस्मराव
भुंगाभ्रमर, मूंग, अली, मधुप, मिलिंद, मधुकर, बंभर
भरभराटउत्कर्ष, प्रगती, चलती, विकास
ब्रह्मदेवब्रह्म, चतुरानन, कमलासन, प्रजापती, विरंची, विधी
बारीकबारका, सूक्ष्म, लहान
बातमीवार्ता, संदेश, वृत्तांत, मजकूर, हकीकत, वृत्त
बापपिता, जनक, जन्मदाता, वडील, तात
बटीकमोलकरीण, दासी, कुणबीण
बडगासोहा, सोडगा, दंडुका
खुळामूर्ख, वेडा, अक्कलशून्य, बावळा
अमितअसंख्य, अगणित, अमर्याद, अपार
कमळपंकज, अंबुज, कमल, नीरज, पदम, नलिनी
अंधारकाळोख, तम, तिमिर
अगत्यअस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर
ओढाळअनिर्बध, उनाड, भटक्या
एकवारएकडा, एकवेळ
ऐषआरामस्वस्थता, चैन, सुखोपभोग, सुख
ओझेभार, बोजा, वजन, जबाबदारी, काळजी (Samanarthi shabd in Marathi)
अपंगव्यंग, लुळा, विकलांग, पांगळा
ओढाझरा, नाला
ओझेभार, बोजा, वजन, जबाबदारी, काळजी
अघोरभीतिदायक, भयंकर, वाईट
उषाउषःकाल, पहाट, अरुणोदय, प्रातःकाल, प्रभात, सकाळ
अभिनवनवीन, नूतन, अपूर्व
उसंतफुरसत, विसावा, विश्रांती, आराम
उपासनाभक्ती, पूजा, आराधना, सेवा
अघटितविलक्षण, चमत्कारिक, असंभाव्य
इतमामसरंजाम, थाट, व्यवस्था, लवाजमा
इंद्रसुरेंद्र, देवेंद्र, शक्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्त्राक्ष
अनमानहयगय, उपेक्षा, दुलर्क्ष, अनादर
अचानकअनपेक्षित, एकाएकी
अनर्थसंकट
सोहळासमारंभ
वेळसमय
सम्राटबादशहा
नदीसरिता
हाकसाद
तुलनासाम्य
रेखीवसुंदर,सुबक
हद्दसीमा
संध्याकाळसायंकाळ ,सांज
मदतसहाय्य्य
उपेक्षाहेळसांड
कुशलहुशार,तरबेज
अपेक्षाभंगहिरमोड
बर्फहिम
लोभहाव
र्हासहानी
हातहस्त,बाहू
आनंदहर्ष
कृशहडकुळा
हेकाहट्ट,आग्रह
सूरस्वर
वृत्तीस्वभाव
सफाईस्वच्छता
निर्मळस्वच्छ
आठवणस्मरण,स्मृती,सय
शर्यतस्पर्धा
अंघोळस्नान
ठिकाणस्थान
महिलास्त्री,बाई,ललना
भाटस्तुतिपाठक
प्रार्थनास्तवन
रूपसौंदर्य
वेशसोशाख
सुविधासोय
साथीसोबती,मित्र,दोस्त
कनकसोने
नोकरसेवक
सवलतसूट
इशारासूचना
सुगंधसुवास,परिमळ,दरवळ
सोनेसुवर्ण,कांचन,हेम
छानसुरेख,सुंदर
सुंदरसुरेख,रमणीय,मनोहर
इंद्रसुरेंद्र
प्रारंभसुरुवात,आरंभ
आरंभसुरवात
सुवाससुगंध,परिमल,दरवळ
रेखीवसुंदर,सुबक
हद्दसीमा,शीव
मदतसाहाय्य
संध्याकाळसायंकाळ,सांज
जययशस्वी, विजय, यश, सफल, सिदधी
जलपाणी, नीर, तोय, जीवन, उदक, सलील
जगनियंताजगाचे नियंत्रण करणारा
जवळनजीक, निकट, समीप, सन्निध
जलदलवकर, शीघ्र, ताबडतोब, त्वरेने
जरबधाक, दरारा, वचक, दहशत 
जमीनधरती, भू, भूमी, भुई, धरणी, धरित्री 
जाडलठ्ठ, स्थूल 
जागाठिकाण, स्थान, स्थळ
जागरूकदक्ष, जागृत 
जिणेजीवन, आयुष्य, अस्तित्व, जीवित, हयात
जीवप्राण
जुनापुरातन, प्राचीन, जीर्ण 
जुलूमछळ, अन्याय, अत्याचार, बळजोरी
जंगलवन, रान, अरण्य, कानन, विपिन
घरगृह, निवारा, सदन, निवास, निकेतन, भवन, आलय, धाम, आयतन
घनजलद, ढग, मेघ, पायोधर
घडामोडव्यवहार, उलथापालथ, फेरफार
घडीरचना, संच, बस्तान
घासगवत, चारा, तृण
घाववार, आघात, प्रघात, तडाखा
घाटघडण, ठेवण, रचना, आकार
घाईगडबड, तातडी, त्वरा, जलदी
घोडाअश्व, वारू, तुरग, हय, वाजी
भुंगाअली, मधुप, मिलिंद, मधुकर, दपद, भ्रमर
बापपिता, जन्मदाता, जनक, तात
मोरशिखी, मयूर, नीलकंठ, केळभ
शत्रुअरी, रिपु, विपक्षी, दुष्मन
पानमल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी
दुर्जनअभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार
ढगघन, आभाळ, तोमर, अभ, नीरद, अबुद, जलधर
घरधाम, सदन, भुक्त, गेह, ग्रह, निकेतन
गंगाभागीरथी, देवनदी, सुरसरी, मंदाकिनी, अलकनंदा
सोनेकांचन, कनक, सुवर्ण, हेम, हिरण्य
संपत्तीलक्ष्मी, वाम, संपदा, अर्थ, द्रव्य, धन, आशय
सेवाचाकरी, शुश्रूषा, नोकरी, परिचर्या
दातदंत, रुदन
किंकरदास, सेवक
वल्लरीलता, वेल
बहीणअनुजा, अग्रजा, भगिनी, सहोदरा
भाऊअनुज, भ्राता, सहोदर, बंधु. ताकद, बंध, अग्रज
राजाभूपती, भूप, नृपती, भूपाल, शय, लोक मुमीपाल, नृप, नरेंद्र, पृथ्वीपती.
ब्राम्हणविप्र, द्विज
पुरुषनर, मर्द, मनुष्य
वारापवन, वात, समीर, मरु
पायपाद, चरण, पद
पत्नीदारा, जाया, आर्या, वामांगी, वाहिनी कलत्र, अर्धांगिनी
डोळाचक्षु, अक्ष नयन, नेत्र
घासकवळ, ग्रास
अंकआकडा, मांडी
चंद्रइंद्र, हिमांशु, शशी, सोम, निशाकर, शाशांक
डोकेशिर, मस्तक, मूर्धा, शीश, शीर्ष
यहुदीतापस, तपस्वी, साधक, योगी, मुनी, साधू
राणीसम्राज्ञी, राजपत्नी, अजराणी, राजी, महिषी
सर्पविषधर, अहि, भुजंग, व्याल, तक्षक, उरंग
तुक्षपादप, झाड, सुम, तरु, विटप
समाप्तीपूर्णतहा, अंत, समापन, सांगता, पूर्वी
हातभूजा, पाणि, बाहू, कर
स्थितीअवस्था, दशा, प्रसंग
खीरलापशी
नावनौका, जलयान, होडी
महागुरु, महान, विराट, मोठा
कालअवसर, अवधी, वेळ
अभिनवहावभाव, अंगविक्षेप
प्रेषितदेवदूत
विहारक्रिडा, खेळ, सहलु
शीघ्रसत्वर, जलद, त्वरीत, द्रुत, लवकर, अविलंब, तक्षण
वानरमर्कट, शाखामृग, कपी
विद्वानपंडित, निष्णात, विज्ञ, कोविद, बुध
वस्त्रपट, वसन, अंबर
भारतआर्यावत, हिदोरता, हिदेश
दानीउदार, दाता, दानशूर
बिकटअवघड, कठीण
कपाळनिटिल, निदळ, भाल

निष्कर्ष

Samanarthi shabd in Marathi

वाचल्याबद्दल धन्यवाद! मला आशा आहे की तुम्हाला सर्व समानार्थी शब्द आवडले असतील. हे समानार्थी शब्द आहेत जे परीक्षेत येणे अपेक्षित आहे. तुम्ही तुमच्या परीक्षेपूर्वी ते वाचू आणि शिकू शकता. जर तुम्हाला वाटत असेल की, आमची कुठेतरी चूक झाली आहे किंवा शुद्धलेखनाची चूक झाली आहे, तर कृपया आम्हाला खाली टिप्पणी विभागात कळवा.

Read: 99+ मराठी उखाणे | Marathi Ukhane For Female

Leave a Reply

Your email address will not be published.